Yasal Mevzuat

  İthalat Yönetmeliği ve Tebliğleri   Atıkların Karayolunda Taşınmasınailişkin Tebliğ Taslağı   Atık Getirme Merkezi Tebliği   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği   Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik   Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik   Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği   Atıkların Sınırötesine Taşınması Rehberi   Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği   Çevre Kanunu   Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projeleri Hazırlanmasına ilişkin Genelge   Çevre Ve Orman Bakanlığı Katık Atık Genelgesi   Entegre Atık Yönetim Planı   Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ilişkin Genelge   Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları   Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname   Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik   Sektörel Tehlikeli Atık Rehberleri   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Oto Tamirhaneleri Rehberi   Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik   Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik   Hava Kirliliğinin Kontrolü Ve Önlenmesi   Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik   Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği   Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik   Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği   Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği   Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği   Atık Yönetimi Yönetmeliği Taslağı   Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği   Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği   Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği   Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği   Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği   Hurda Gemi Geri Dönüşümüne İlişkin Tebliğ Taslağı   Karayolları Trafik Yönetmeliği   Ambalaj Usül ve Esasları   Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği