Hakımızda

 - ÖTA mevzuatında belirtilen hususlara uygun olarak çevre ve insan sağlığının korunması için araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek, Ömrünü Tamamlamış Araçlar ve bunlara ait parçaların yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım işlemleri ile bertaraf edilecek atık miktarını azaltmak, bu işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek teknik, yönetsel, yasal sorunları araştırarak çözümlemek konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

 - İdari ve yasal düzenlemeler için, sektörün görüş ve önerilerini alarak ilgililere önermek ve gerçekleşmesi konusunda çalışmak,

 - AB Ülkelerindeki ve uluslararası sektörle ilgili gelişmeleri izlemek, araştırmak, Üniversiteler ve Araştırma Kurum ve kuruluşları ile ilişkiler kurarak sektörün yurt gerçeklerine uygun olarak gelişmesi ve büyümesinin yollarını araştırmak, sektörle ilgili yayınlar, toplantılar, sektör içi ve kamuya yönelik eğitimler yapmak, sektörle ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 - Yurt içindeki tüm endüstriyel atıklarla ilgili bir üst yapının oluşturulmasını sağlamak, dernek üyelerini çalışma konuları ve alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etmek,

 - Sektör mensuplarının meslek ahlakı esaslarına bağlı, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak işlemesini sağlamak üzere iç denetim mekanizmaları oluşturmak ve bunları işletmek, sektörün gerek duyduğu alanlarda çalışmak üzere iktisadi işletmeler kurmak, bunları işletmek ve benzer girişimlerde bulunmak,

 - ÖTASAD Temel prensip olarak; Hurda/ÖTA ‘lardan kaynaklanan atık miktarının azaltılması, dönüşüm prosesinin çevreyi kirletmemesi, hurda/ÖTA araçlardan çıkan parçaların öncelikli olarak yeniden kullanımı, geri kazanımını, bu mümkün değilse geri dönüşünü sağlamak / sağlatmak,

 - ÖTASAD ÖTA ön işlem ve söküm ile ilgili programları milli imkanlar ile geliştirerek işlem ve söküm aşamalarına ek olarak kayıt ve rapor sisteminde iyileştirmeler yapma, yeniden kullanım parçalarının uluslar arası standartlara göre barkodlamasını sağlamak ve ilgili programı yaygınlaştırmak,

 - Sektörün her yönüyle kayıt altına alınması, ülke ekonomisine katma değer sağlaması, konusunda uzman kurumsal firmaların sektöre kazanılması maksadıyla çalışmalar yapmak amacındadır.


ÖTA SUNUM VE EĞİTİM TESİSİ
Projenin Amacı
ÖTA’ların zararlı çevresel etkilerini azaltmak amacı başta olmak üzere; Türk Devleti ve endüstrisi ile tamamen işbirliği içerisinde çalışan, Hurda geri dönüşümü ile ilgili yönetmelikler ile uyumlu, Devletin mali desteği olmadan bağımsız bir şekilde ticari faaliyetlerini sürdürebilecek, Kar getiren bir tesis kurmaktır. Türkiye’de ÖTA yönetimi ve geri dönüşümü için AB standartlarında örnek bir Sunum ve Eğitim Tesisi tasarlayıp, gerçekleştirerek; hurda araçlar başta olmak üzere, atıkların yönetilmesi ile ilgili genel bilgi seviyesi, eğitim ile yükseltilecektir. Farkındalığın artması ve eğitimin iyileştirilmesiyle, Hurda Araçların yönetimi çevreye duyarlı bir şekilde yürütülecektir. Projenin 24 ayda tamamlanması öngörülmektedir ve bu süreçte, Türkiye’deki satılan araç hacmi, işlem görecek Hurda Araç sayısı, erişilen uygulama seviyesi, geri dönüşüm performansı, vergi sistemi uyarlamaları (varsa) ve ekonomik gelişmeler açısından, planlanmış olan Türkiye “2020 yılındaki Hurda Araç politikasına genel bakış” projesi için kapsamlı ve net bir kaynak olması beklenmektedir. Proje çerçevesinde, özel sektörün yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da yoğun bir şekilde çalışmalara destek olması beklenmektedir.